BEDAH BUKU ” MODERASI ISLAM” & BUKAN BID’AH” ( 9 Maret 2013, jam 8 pagi)

COVER BUKU

JUDUL BUKU

 “ MODERASI ISLAM “

Oleh : Dr. Muclish M. Hanafi, M.A

#Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama#

 

Sedikitnya ada dua kesenjangan ekstrem yang ditunjukkan umat Islam beberapa decade belakangan ini ; Yang pertama dicirikan oleh sikap ketat dalam beragama, bahkan cenderung menutup diri; Yang kedua malah bersikap terlalalu longgar dan terbuka sehingga memgaburkan esensi ajaran agama itu sendiri.  Sikap ekstrem dalam beragama memang bukanlah fenomena baru dalam sejarah Islam.  Sejak periode paling dini, sejumlah kelompok keagamaan telah menunjukkan sikap ekstrem ini.  Sebut saja misalnya yang paling menonjol adalh Khawarij dan Murjiah.

Munculnya kecenderungan-kecenderungan ekstrem dalam beragama ini, bukan saja telah merugikan Islamdan Umat Islam, tetapi juga bertentangan dengan karakteristik umat Islam yang oleh al-Qur’an disebut sebagai ummatan wasathan ( QS. Al-Baqarah[2]: 143), yaitu umat “tengahan“, “moderat”, “adil”, dan “terbaik”.  Karakter dasar ajaran islam yang moderat saat ini tertutupi oleh ulah sbagian kalangan umatnya yang bersikap radikal di satu sisi dan liberal di sisi lain. Kedua sisi ini tentu berjauhan dengan titik tengah (wasath).

Mengedepankan sikap moderat memang sangat bersesuaian dengan anjuran ayat di atas (dan ayat-ayat al- Qur’an lainnya yang senafas), tetapi harus disadari sejak dini  bahwa penerapannya bukanlah perkara gampang. Untuk ini perlu upaya-upaya rintisan agar “moderasi” atau wasathiyyah menjadi acuan berpikir, bersikap, dan bertindak umat islam. Apa yang tersaji dalam buku kecil ini disusun dalam spirit semacam itu.

Diterbitkan atas kerja sama :           Pusat studi al-Qur’an  dan Ikatan Alumni  al-Azhar

JUDUL BUKU

 “ BUKAN BID’AH “

Oleh : Prof. Dr. Ali Jum’ah

#Menimbang jalan pikiran orang-orang yang bersikap keras dalam beragama#

Sikap keras dan kaku dalam beragama merupakan fenomena lama, tetapi pada beberapa dekade terakhir ini terasa membesar dan berubah menjadi bahaya yang tidak boleh disepelekan atau dipandang dengan sebelah mata. Inilah yang menuntun para ulama umat islam yang takut kepada Allah swt dan memahami ajaran Rasul saw untuk mengarahkan diri dalam mengarahkan diri dalam menghadapi wajah mereka yang muram dan memerangi bid’ah-bid’ah yang mereka jadikan sebagai pijakan dan sumber agama. Di antara para ulama itu adalah Yang Mulia Mufti Tanah Mesir al-‘Allamah DR. Ali Jum’ah yang banyak menulis buku untuk meluruskan akidah dan pemahaman orang-orang yang keras kaku itu. Dalam buku ini, dibahas secara mendalam beberapa masalah yang sebenarnya kecil tetapi meraka anggap besar bahkan mereka jadikan sebagai tolak ukur bagi keislaman seseorang,seperti:

  • Mazhab Asy’ari
  • Hokum Memperingati Maulid Nabi
  • Menghitung Lafal Zikir dengan Subhah [tasbih]
  • Masjid yang bersambungan dengan kuburan
  • Tawasul
  • Dan lain-lain

Diterbitkan atas kerja sama :           Pusat studi al-Qur’an, Lentera Hati  dan Ikatan Alumni  al-Azhar

Menyikapi Pemikiran ekstrim sekelompok orang yang dengan mudah memvonis ahli bid’ah ataupun kafir terhadap orang orang yang tidak sepaham dengan mereka dan menyikapi pemikiran golongan liberal yang meringan ringankan agama ataupun mengagumiperadapan Barat ; DR. H. Mucklis M. Hanafi, MA menangapinya dengan mengarang buku MODERASI ISLAaM.

Hadirilah bedah buku ” Moderasi Islam ” dan Bukan Bid’ah ( karya Prof. DR. Ali Jum’ah : Mufti Mesir)

Dengan Narasumber DR. H. Mucklis M. Hanafi, MA

Pada sabtu 9 Maret 2013 jam 8 pagi di Ma’had Aly Zawiyah Jakarta, jalan budi Harapan No. 40 Cipinang Melayu, Jakarta Timur

Contact Person :Badrah Uyuni 083870898267/ Irsyadul Ibad 081807518989

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s